گیاهپزشک جوان

پاورپوینت ، ورد، عکس،مطالب علمی،مقاله و ... گیاه پزشکی و دیگر گرایشات کشاورزی

آفات باغچه
نویسنده : - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
 

درود شادمان موفق بهینه
خدمت دوست أرجمند محترم
جناب آقای: زهره وند
أزجمله آفات مهلک باغجه بنده منزل
حلزون و کرم ریز سفید ریشه خوار
و آبدزدک هست
کاملأ باغجه را نابود نموده و هر
بذری میکارم یا جوانه نمیزند
یا حدود 5تا10سانت که شد
می أفتد و میسوزد
لطفا بنده را مساعدت و یاری فرماید
با تشکر و إمتنان و موفقیت متعالی
 آبادان

جواب:

دوست عزیز امیدوارم با رعایت نکات زیر باغچه ای عاری از آفات نامبرده داشته باشید

برو به ادامه مطلب


 

آبدزدک

مبارزه :
با قرار دادن قوطی های حلبی خالی ،درقسمتهای مختلف باغ ویا باغچه و خارجنمودن کمی ازلبه قوطی از خاک و سپس ریختن مقداری گازوئیل و یا نفت در تهقوطی براحتی میتوان این حشرات را بدام انداخته و سبب کاهش خسارت آنهاشد . درسطوح وسیع نیزمیتوان با غرقاب زمین های زراعی ،کلش خاک (کهسبب تخریب لانه های حشره میگرددوبا استفاده از طعمه های مسمومباعث کاهش تراکم آفت شد .  

روش شیمیایی:

200 تا 300 گرم سوین را با 10 لیترآب مخلوط کرده سپس 5 کیلوگرم سبوس رابه آن اضافه می کنیم ودرهنگام شب بعد ازآب آبیاری طعمه ها را درروی زمینقرارمی دهیم .(مقدارتوصیه شده سم برای هزارمترمی باشد.)

 

حلزون

 

مبارزه:

1: روش مکانیکیحلزون ها را با دست جمع آوری نموده و به خارج از باغچهمنتقل می کنیم. روش مکانیکی، بهترین روش برای مبارزه با حلزون هاست.

 

2: چند قورباغه درشت، حلزون های کوچک را شکار نموده و جمعیت این آفت راکنترل می کند.

3:در  روش شیمیایی از سموم شیمیایی استفاده می شوداما به دلیلخطرات زیانبار سموم شیمیایی بهتر است در باغچه های سبزی کاری شده ازسموم شیمیایی استفاده نکنیم. 

4: پاشیدن آهک روی گیاهان

کرم ریشه

مبارزه:

همه باغچه منازل از خسارت کرم ریشه خوار در عذاب هستند

1:باغچه را غرقاب کنید

2:سم لیندین را که به صورت پودر است را در سطح خاک باغچه بپاشید:روی آنبه صورت 3:پودری آب بپاشید تا سم در آب حل و در محل خود بنشیند

:باغچه را غرقاب کنید4

:تا ۱۵ روز از رفت و آمد در باغچه خوداری کنید تا اثر سم  تمام شود5

:دیگه خیالتان راحت حل حل

 

پیشگیری به مراتب بهتر از درمان استقبل از اینکه با حشرات مضر و آفاتروبه رو شویم، بهتر است با تمیز نگهداشتن باغچه و جلوگیری از آلودگی، محیطرا برای آنها نامساعد کنیمریختن زباله های سبزی و میوه در باغچه سببانتقالِ جانوران و آفات به داخل باغچه گشته و جمع نکردن میوه ها، برگ ها وچوب های پوسیده نیز سبب تجمع بیشتر آنها می شودکودپاشی، آبیاریبموقع و هرسِ درختان و درختچه های زینتی، سه عامل مهم در مقاوم نمودنگیاهان در مقابل آفات هستند.

در شب های سرد زمستان با آبیاری باغچه که موجب یخ زدگی خاک می شودمی توان تخم بسیاری از جانوران از جمله حلزون ها را نابود ساخت.